• 0

Products

Vanilla Bean (Hanging Basket) (Vanilla planifolia )

33.99

Punica ‘Wonderful’ Pomegranate (Punica granatum)

17.99229.99

Punica ‘Mollar de Elche’ Pomegranate 13″ Pot (Punica granatum)

139.99

Punica ‘Jativa’ Pomegranate 8″ Pot (Punica granatum)

32.99

Punica ‘Dwarf’ Pomegranate 8″ Pot (Punica granatum nana)

26.99

Punica ‘Azerbaijani’ Pomegranate (Punica granatum )

139.99

Psidium ‘Yellow Cherry’ Guava 8″ Pot (Psidium lucidum)

49.99

Psidium ‘Strawberry/Cherry Guava’ (Psidium cattleyanum )

49.99

Psidium ‘Indian Guava’ 6″ Pot (Psidium guajava)

16.99

Psidium ‘Hawaiian Guava’(Psidium guajava)

12.9959.99

Pitaya ‘Dragonfruit’ 8″ Pot (Pitaya)

49.99

Prickly Pear ‘Red Fruit’(Prickly Pear ‘Red Fruit’)

19.9969.99

Persea ‘Reed’ Avocado 4L Pot (Persea americana ‘Avocado’ (Reed)

89.99

Persea ‘Hass’ Avocado (Persea americana ‘Avocado’ (Hass))

89.99169.99

Persea ‘Bacon’ Avocado (Persea americana ‘Avocado’ (Bacon))

89.99110.99

Paw Paw ‘Red’ (Papaya) 6″ Pot (Papaya or Paw Paw)

16.99